ฮอร์โมนกระตุ้นไข่ ซินนาแฟค-อี

CINNAFACT-E

ช่วยแก้ปัญหาพ่อพันธุ์น้ำเชื้อน้อย แม่พันธุ์ตกไข่ยาก ช่วยให้การผสมพันธุ์นอกฤดูเป็นเรื่องง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้เพาะพันธุ์ปลา และกบ ต่อครั้งในจำนวนมาก บรรจุ 10cc. *มีความเข้มข้น 15,000 ไมโครกรัม

AQUA-NAP

เป็นสารควบคุมการเคลื่อนไหวของปลา สกัดจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูง สามารถทำให้ปลาซึมหรือสลบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนย้ายหรือเพื่อ การจัดการต่างๆ เช่น การทำศัลยกรรม การตัดแต่ง และการฉีดฮอร์โมน

Alvaprim

ช่วยแก้ปัญหาพ่อพันธุ์น้ำเชื้อน้อย แม่พันธุ์ตกไข่ยาก ช่วยให้การผสมพันธุ์นอกฤดู เป็นเรื่องง่ายขึ้น ใช้ง่าย เหมาะกับผู้เพาะพันธุ์ปลา/กบ บรรจุ 10cc. *มีความเข้มข้น 400 ไมโครกรัม

17MT Alpha Methyltestosterone

17 α Methyltestosterone (17MT) Sex Reversal of Tilapia
ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำเพศผู้ สำหรับปลานิล ปลาทับทิม

17 Beta Estradiol

17 β Estradiol (17ESD)
Sex Reversal of Climbing Perch and Frog
ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำเพศเมีย สำหรับปลาหมอ และ กบ