ผลิตภัณฑ์สัตว์บก

  • วิตามินบี 12 บำรุงสัตว์ VITAMIN B12 3,000 ไมโครกรัม + ATP 50 มิลลิกรัม ชนิดฉีด สำหรับสัตว์ บำรุงร่างกายสัตว์ ฟื้นไข้ ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด
  • สารสกัดจากกาวเครือขาวเพื่อเพิ่มคุณภาพซาก
  • สารสกัดจากกาวเครือขาวเพื่อเพิ่มคุณภาพซาก
  • For the increase in weight gain through increased efficiency in feed conversion in adult or developing animals (both pasturing and entrance to
    intensive feedlot) and to prepare culling livestock (including cows). It stimulates erythropoiesis.