ผู้นำในการวิจัย

ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์

ผู้นำในการวิจัย

ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์สัตว์บก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์

ALDAMEX  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จากการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบ

ALDAMEX เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์ ผลิตภัณพ์พืชและสมุนไพร พรีไบโอติกและโพรไบโอติก จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศและในประเทศ ที่มีมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล