ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์

 • บำรุงและฟื้นฟูเซลล์ตับที่เสียหายจากเชื้อโรค
  และสารพิษ

 • แก้ปัญหาภาวะไขมันแทรกในตับ

 • แก้ปัญหาตับซีดจากการได้รับความเครียด

 • เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารพิษของตับ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมไขมัน
  ที่จำเป็นต่อสัตว์

 • เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K

 • ไฮโดรเฮิร์บ การิแทรกซ์ เป็นสารสกัดจากกระเทียมและกานพลู มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้น ช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะท้องเสียและลดปัญหาทางระบบหายใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบ ทำให้ความรุนแรงของการเกิดโรคลดลง
 • สารสกัดสมุนไพรเสริมภูมิต้านทานโรคในกุ้ง
 • ช่วยเพิ่มเม็ดสีในสัตว์น้ำ  
 • ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานโรค เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของสัตว์น้ำ
 • ช่วยลดความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำ
 • กระตุ้นความอยากอาหาร กระตุ้นให้สัตว์กินอาหารมากขึ้น 
 • ควบคุมระบบย่อยอาหารในสัตว์
 • เพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบจากเชื้อไวรัสในสัตว์
 • อะควาแนป พลัส นวัตกรรมนาโนยาสลบพร้อมใช้สำหรับสัตว์น้ำ ลดการเคลื่อนไหวสำหรับการขนส่ง ตัดแต่ง ผ่าตัด ประกอบด้วยสารสกัดจากน้ำมันกานพลูในรูปอนุภาคนาโนชนิดที่มีโครงสร้างไขมันเป็นตัวพา เพื่อความสามารถในการละลายน้ำ ดูดซึมได้ดีและมีประสิทธิภาพ